Mario Bubaboom Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   52 71.43% with 7 votes

Mario là bảo vệ những con quái vật Bowser người bị giam cầm bởi chuỗi. Mario mục tiêu là sử dụng những khẩu súng và bắn vào những con quái vật để giết hết bọn chúng, nhưng không đạt các chuỗi hoặc người nào khác những con quái vật sẽ thoát. Sử dụng kỹ năng với mục tiêu và bắn súng của bạn để chơi game này vật lý tốt đẹp. Chúc may mắn!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để nhắm và bắn

PuzzleMarioShootingBubblesAndroid Bubaboom