ماریو Bros Motobike ها 3 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   132 86.67% with 15 votes

ماریو بازگشته است در motobike خود، می تواند تمام سطوح رانندگی بر روی دوچرخه خود را به شما کامل است؟ جمع آوری به عنوان بسیاری به عنوان سکه های که شما می توانید.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

MarioDrivingMotorcycleObstacleSeriesCollecting BrosMotobike