ماریو Bros Motobike ها 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   101 90.91% with 11 votes

راهنما سوپر ماریو Bros سوار motobike خود را به پایان تمام سطوح بدون از دست دادن کنترل. سعی کنید به جمع آوری امتیاز تا حد امکان و ایجاد BACKFLIP یا frontflip برای به دست آوردن نقطه بیشتر

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

MarioDrivingMotorcycleObstacleSeriesCollecting BrosMotobike