ماریو گزاف گویی بازی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   25 28.57% with 7 votes

انتقال ماریو در فضا داده شده و رسیدن به قارچ. دور ماندن از دشمن خود را به عنوان شما از دست دادن بازی در تماس با آن است.

کنترل بازی:
استفاده از کلیدهای جهت دار برای حرکت ماریو.

ArcadeMarioObstacleBounceGame