ماریو مواد منفجره بمب بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

این بدنی بمب گذاری در یک بازی بسیار خوب در سبک ماریو می باشد. شما مقدار حد بمب در دست دارند به جای آنها
آنها را در جای مناسب به بمباران ماریو و لوئیجی. شما باید برای کشتن هر دو آنها به منظور روشن سطح. موفق باشید!

کنترل بازی:
کلید ماوس

به جای بمب و نوار فضای مطبوعات و یا بوم کلیک کنید تا فعال کردن بمب.

MarioBombMouse SkillAndroid Explosives