ماریو بزرگ پرش 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

راهنما ماریو جمع آوری ستاره و او را از سقوط down.Be دقیق، در طول راه ماجراجویی خود را mushrooms.Protect، بسیاری از maters در انتظار شما هستند و شما ماریو friends.You همچنین می توانید بازی را با دوستان خود است. تخصصی A، D و در سمت چپ، کلید سمت راست را کنترل

کنترل بازی:
در بازی

Mariobros