ماریو بازگشت در زمان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   411112 78.59% with 523 votes

Bowser خود استفاده سنگ سحر و جادو برای باز کردن یک دروازه ستارگان به منظور سفر به عقب در زمان و تسخیر پادشاهی قارچ، تا او و سربازان خود را باید متوقف شود قبل از آن دیره. سوپر قهرمان ما ماریو تاریخ و اجازه دهید 'شروع حماسه زمان سفر. گرفتن نفس خود را و جمع آوری تمام قدرت خود را.

کنترل بازی:
در بازی

Adventure Girl Jumping Mario Platform Mario Back Time