دیوانه رایدر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   60 100% with 6 votes

سطوح بزرگ از کج و علاقه شدید به چیزی و انجام کلاهبرداری. دان 'تی رفتن به سریع یا آهسته یا yer screwed.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به درایو انجمن ZXCVB در انجام کلاهبرداری.

DrivingMotorcycleObstacleStuntsManicRider