Xe tải maniac Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   50 100% with 5 votes

Mục tiêu của trò chơi là để đạt đến sự kết thúc của mức độ trong thời gian nhất định. Và chạy xuống zombie với xe của bạn.

Điều khiển:
Arrow Keys - Drive
N -. Nitro
Spacebar -. Rollover.

DrivingBloodGoreZombiesKillingObstacleBalancingBalanceTruckViolenceManiac