کامیون دیوانه وار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   50 100% with 5 votes

هدف از این بازی است برای رسیدن به پایان سطح در زمان داده شده. و اجرا کردن زامبی با کامیون خود را.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - درایو N
-. و نیترو
فاصله - رول اور.

DrivingBloodGoreZombiesKillingObstacleBalancingBalanceTruckViolenceManiac