Làm Berry Parfaits Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   106 62.5% with 16 votes

Thực hiện theo các hướng dẫn và chuẩn bị một bữa ăn ngon. Thưởng thức bữa ăn của bạn! Thực hiện theo các hướng dẫn và chuẩn bị một bữa ăn ngon. Thưởng thức bữa ăn của bạn!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

KidsGirlFoodCookingGirlsMakingBerryParfaits