Làm Chocolate Cake Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   73 70% with 10 votes

chúng tôi

Điều khiển:
Sử dụng chuột để click vào bếp nổi và các mặt hàng thực phẩm để cắt lên, trộn, chuẩn bị, nướng và phục vụ một chiếc bánh sô cô la ngon!

CookingCakeChocolateBakeMakeSnackDessert