ملکه با شکوه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   44 50% with 8 votes

این ملکه جوان نیاز به تحت تاثیر قرار دادن افراد وفادار خود را!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpQueenRoyaltyDress UpMajestic