Mạt chược - Hồ tuyệt vời Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   53 62.5% with 8 votes

Chơi các trò chơi cổ điển Trung Quốc, ở những vị trí đẹp, trên bờ hồ đẹp.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleMatching Android MahjongWonderfulLake