فال ماهجونگ پاپ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   331 97.06% with 34 votes

کلیک کنید و جفت از سمت چپ و یا سمت راست. شما فقط می توانید کاشی با حداقل یک لبه آزاد در سمت چپ یا راست را انتخاب کنید.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleSeriesMatching Android Mahjong