סינדיקט בוס ונג משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   62 75% with 8 votes

לחץ על הפריטים נעולים הזהים למחוק אותם. הפריט אינו נעול, כאשר שני הצדדים הסמוכים שלה נפתחו.

בקרות משחק:
המשחק הזה הוא שיחק עם עכבר בלבד.

PuzzleMatching Android DefaultMahjongBossSyndicate