Magnetkid Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Chuyển đổi giữa tích cực

Điều khiển:
Phím mũi tên để di chuyển. Một để nhảy. S để chuyển đổi cực.

PlatformsObstacleDefaultMagnetkid