Magnetkid lek

Spelbeskrivning

Rösta: Tyckte du om detta spelet?   00

Växla mellan positiv

Spelkontroller:
Piltangenterna för att flytta. En hoppa. S för att växla polaritet.

PlatformsObstacleDefaultMagnetkid