دختر جادویی بانی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   353 92.11% with 38 votes

فانتزی و مد برخورد با این شاهزاده خانم پری جادویی و جمع آوری سفارشی خود را به لباس ملوان، لباس شاهزاده خانم، و بال پروانه. لباس این دختر پرواز برای یک مراسم جادویی قدرتمند!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به در و از طریق لباس شناور، مو، لوازم جانبی، و گزینه های بال برای یک پری سفارشی خود را بسیار خود کلیک کنید.

Dress UpFantasyButterflyPrincessMagicWingsFairyMagicalGirlBonnie