جادویی مصر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

این 'سرگرم کننده را به سفر و کشف مکان های جدید. لباس تا این عروسک و تور مصر تاریخی و خیره کننده!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

GirlDollDressDress UpTravelWorldEgyptMagical