Ma thuật Way Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Cơ động bóng dọc theo con đường mà không cần nhấn các bức tường của đường dẫn và bắn nó vào túi.

Điều khiển:
Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển bóng.

BallPoolMemory Magic