راه سحر و جادو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

مانور توپ و میدان در طول مسیر بدون برخورد به دیوار از مسیر و ساقه آن را به جیب.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به حرکت توپ.

BallPoolMemory Magic