Magic Toy Rescue Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Quả bóng bouncy để giải thoát! Trả lại quả bóng để thu thập tất cả các đồ chơi trong mỗi cấp. Hãy cẩn thận không để đánh thức kẻ trộm hoặc nó 's trò chơi trên!

Điều khiển:
Phím chuột - để nhằm mục đích

PuzzleShootingBallMagicRescue