اسباب بازی نجات سحر و جادو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

توپ فنری به نجات! گزاف گویی توپ برای جمع آوری تمام اسباب بازی ها در هر سطح. مراقب باشید به بیدار دزد و یا آن را بازی 'بیش از!

کنترل بازی:
کلید ماوس - به هدف

PuzzleShootingBallMagicRescue