Ma thuật Totem Simon Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Bạn có thể ghi nhớ các chuỗi các totems ma thuật?

Điều khiển:
Nhấp chuột.

PuzzleMemory MagicTotemsSimon