Magic School chưa xong Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   42 66.67% with 6 votes

Thay vì học thông thường nhàm chán, Sarah đã trở thành một sinh viên của một trường Magic! Cô 'sẽ được học cách sử dụng phép thuật kỳ diệu và làm cho potions, nhưng ngay cả việc học ma thuật có nghĩa là rất nhiều khó khăn học tập. Sarah có thể cast một spell trên giáo viên và chùng của mình hoặc ma thuật may mắn của mình sẽ chạy ra? Sử dụng chuột hoặc bàn phím của bạn để hoàn thành các hoạt động. Giúp Sarah chùng ở lớp ma thuật nhưng nếu giáo sư nhìn qua nhấn X để có được trở lại làm việc. Điều khiển: Sử dụng chuột để tương tác.

Điều khiển:
Trong trò chơi

Girl Slacking Magic School