Ma thuật trận đấu Ba Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Trao đổi các khối liền kề (gần đó) để làm cho một trận đấu của 3 Teddies cùng loại. Mỗi trận đấu kế tiếp của 3 hoặc nhiều hơn Teddies sẽ sáng lên các khối tương ứng. Sáng lên tất cả các khối để giành chiến thắng trò chơi này.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleMatching Android DefaultMagicThree