سحر و جادو بازی سه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

تعویض بلوک های مجاور (در این نزدیکی هست) به منظور ایجاد یک مسابقه از 3 نوع teddies همان. هر بازی پی در پی 3 یا بیشتر teddies است روشن خواهد شد تا بلوک مربوطه. روشن تمام بلوک به پیروزی در این بازی است.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleMatching Android DefaultMagicThree