גולות קסם משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   22 50% with 4 votes

מטרת המשחק הזה היא לסובב את הגולות עד ארבעה גולות באותו הצבע בצורת ארבע הפינות של ריבוע. הכיכר יכולה להיות בכל גודל וכיוון. הקש כדי לסובב את הגולות ולחץ על לחצני חיצים בשמאלה או ימינה כדי לשנות את הכיוון של סיבוב.

בקרות משחק:
המשחק הזה הוא שיחק עם עכבר בלבד.

PuzzleMagicAndroid Marbles