سحر و جادو ماربلز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   22 50% with 4 votes

هدف از این بازی است به چرخش ماربلز تا چهار ماربلز های همان رنگ چهار گوشه یک مربع را تشکیل می دهند. مربع می توانید از هر اندازه و جهت گیری باشد. به چرخش ماربل و کلیک بر روی دکمه های فلش در سمت چپ یا راست تغییر جهت چرخش، ضربه بزنید.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleMagicAndroid Marbles