لینک کردن سحر و جادو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

تطبیق و لینک مورد سحر و جادو.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Matching MagicAndroid Linking