Ma thuật ẩn Bảng chữ cái Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   77 50% with 14 votes

Tìm tất cả các chữ cái còn thiếu từ mỗi cấp độ để hoàn thành trò chơi.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

LettersAndroid Hidden ObjectsMagicAlphabet