سحر و جادو House Hairdos ها بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   22 50% with 4 votes

آیا شما آنچه در آن طول می کشد برای اجرای محبوب ترین سالن مو در شهر؟ این سه cuties در اینجا به شما اجازه می مهارت های خود را به عنوان یک hairstylist در قفل های دوست داشتنی خود را آماده می باشد، بنابراین احساس رایگان برای شستن موهای بلند، زیبای خود را به استفاده از قیچی های خود را، شما آهن که چند فر لازم و غیره می باشد، تا شما کنار هم قرار دادن یکی از hairdos مرسوم، مد روز است که شما می توانید قبل از شروع جلسه مو را انتخاب کنید! از آن لذت ببرید!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlManagementGirlsMagicHairdosHouse