Ma thuật Vườn Object Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   70 100% with 7 votes

Tìm thấy tất cả các đối tượng ẩn trong Magic Garden.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Android Hidden ObjectsMagicGarden