سحر و جادو باغ پنهان شیء بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   70 100% with 7 votes

یافتن همه اشیاء پنهان در باغ سحر و جادو.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Android Hidden ObjectsMagicGarden