ریخته گری سحر و جادو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

lide بلوک سحر و جادو را به اتهام رونز عارف در این رنگارنگ. استفاده از موس خود را به حرکت در اطراف بلوک کنید و سعی کنید برای روشن شدن مسیر به پایان. شما ستاره های بیشتری با حل پازل سریع تر شما! می توانید تمام 100 سطح در این بازی شما کامل است؟

کنترل بازی:
استفاده از موس به بازی

Puzzle FunnyMagic Foundry