Ma thuật rừng trò chơi Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   04

Trong khi bạn đi bộ dọc theo con đường rừng bí ẩn, cố gắng tìm các mục ảo thuật trong 5 phút. Bấm vào các mục khi bạn tìm thấy chúng và nếu bạn nhìn thấy một phù thuỷ ác trên con đường, bấm vào cô để tiêu diệt mình.

Điều khiển:
Sử dụng D để di chuyển. về phía trước.
chuột để chụp itemsand ma thuật để thoát khỏi mụ phù thủy.

Collecting MagicWitchGirlsForestGame