سحر و جادو بازی جنگل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   04

در حالی که شما در طول مسیر جنگل مرموز راه رفتن، سعی کنید برای پیدا کردن آیتم های سحر و جادو در 5 دقیقه. با کلیک بر روی آیتم های که شما آنها را پیدا کنید و اگر می بینید جادوگر شیطانی در مسیر، با کلیک بر روی او او را نابود.

کنترل بازی:
استفاده از D به حرکت می کند. رو به جلو. انجمن ماوس را به ضبط itemsand سحر و جادو برای خلاص شدن از جادوگر.

Collecting MagicWitchGirlsForestGame