گل سحر و جادو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   42 66.67% with 6 votes

آیا دوست دارید گل و سحر و جادو؟ سپس این بازی ممکن است مناسب برای شما! استفاده از برخی از سحر و جادو برای ایجاد گل زیبا ترین شما می توانید از فکر می کنم! ایجاد قلب، گلبرگ، برخی از گلبرگ، ساقه و برخی از برگ. اندازه و رنگ گلبرگ ها را انتخاب کنید. و انجام گلدان گل که در آن شما می خواهم گل خود را به دیدن را فراموش نکنید. پیدا کردن پس زمینه خوبی برای ایجاد خود را هنگامی که شما انجام می شود و در وجود دارد آن است: خود گل سحر و جادو! شما می توانید یک عکس را اکنون.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlDecorateFlowerGirlsMagic