נציב קסם משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   10 100% with 1 votes

השתמש בלחשי הקסם שלך ולהפעיל! עליך לאסוף את כל כוכבי הקסם!

בקרות משחק:
את מקש חץ - קפיצת
X -. הכבידה החלף.

AdventureObstacleCollecting MagicCollector