Ma thuật Boutique Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   51 83.33% with 6 votes

Bạn chạy các cửa hàng ma thuật của nước say mê và tất cả các ngày bạn đối phó với phù thủy và pháp sư. Phục vụ họ trong các cửa hàng bằng cách bấm vào các mục và khi kết thúc công việc của mình, bấm vào chúng để lấy tiền. Như bạn kiếm được nhiều hơn, bạn có thể nâng cấp cửa hàng của bạn để phục vụ khách hàng hơn.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

GirlMagicWitchManagementGirlsBoutique