طراح مجله بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   6849 58.12% with 117 votes

آیا شما تا به حال کار برای شرکت های مجله بزرگ مانند وگ و ال خواب؟ خوب در حال حاضر شما می توانید! در اینجا در DressUpWho.com، شما می توانید طراحی جلد مجله خود شما! طراحی آنچه شما می خواهید به پوشیدن مدل پوشش جلویی شما. اطمینان حاصل کنید که او می پوشد چیزی است که در فصل خواهد شد و مردم را جذب و یا دیگری هیچ یک از مجله را خریداری کنید! همچنین شما می توانید رنگ پس زمینه را طراحی کنند. اطمینان حاصل کنید که آن را به خوبی می رود با آنچه او پوشیده است!

کنترل بازی:
استفاده از ماوس خود را به کلیک بر روی و از طریق مو لباس های شناور، پس زمینه و لوازم جانبی و گزینه های عنوان مجله.

Dress UpMagazineFashionCoverAccessoryDesigner