مرگ جنون مورد علاقه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   2311 67.65% with 34 votes

چه کسی می گوید شما می توانید تی 'مبارزه؟ آقای جنون می خواهد را به دیدن چند به جهنم با او. آیا به شما کمک کند؟

کنترل بازی:
پایان نابهنگام آقای جنون را انتخاب کنید.

FightingActionBloodKillingViolenceMadnessDeathWish