لباس کلاهدوز دیوانه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

دختران، می توانید این دختر شما را صحنه و لباس کلاهدوز دیوانه دیوانه؟ لباس او را تا حال حاضر و مطمئن شوید که او به نظر می رسد افسانه! شما لباس های زیادی برای انتخاب و شما می توانید هر کلاه با هر صحنه و لباس را مقایسه کنید. سعی کنید برای پیدا کردن بعضی سبک جدید و منحصر به فرد. یک سبک واقعی! کنترل: استفاده از ماوس به بازی.

کنترل بازی:
در بازی

Dress-up Girl Hatter Costumes