مک فن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   03

خنک کردن با برخی از سرگرم کننده مک پیگیری تصویری بازی سرگرم کننده! انتخاب بازی خود را و رفتن! سبک این هیپ پرنیان جوان در برای برخی لذت تعاملی!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به در و از طریق لباس، مو و کفش شناور آیکون کلیک کنید به لباس این لگن، جوان، funster برای برخی از مک مجهز به بازی های ویدئویی سرگرم کننده!

Dress UpAppleBedroom