M.j. گل سرخ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

آیا زندگی پس از مرگ وجود دارد؟ آیا واقعی تناسخ در جسم تازه؟ اجازه دهید تلاش خود را برای پاسخ در اینجا آغاز خواهد شد.

کنترل بازی:
با کلیک بر روی تفاوت های بین جفت از تصاویر. اگر شما نیاز به یک اشاره، کلیک کنید لرزش و یا آشکار. شما تنها می توانید یک اشاره که لرزش / نوار نشان می دهد تا به پیگیری تا دوباره استفاده کنید. به نوبه خود و کسب اطلاعات بیشتر در مورد تلاش برای شناخت در مورد زندگی پس از مرگ، پیدا کردن تمام تفاوتهایی که در صفحه فعلی.

PuzzleRose