فرود زمستانی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

شما یک فرود کوچک هستید که توسط عظمت فضا خرد می شود و ماموریت شما این است که به ماه غروب، منبع هژمونی انسانیت بپردازید. ماموریت ساده نیست، سفینه فضایی کوچک شما توسط گرانش ماه جذب می شود و اگر شما بیش از حد سریع بروید، به سادگی بر روی سطح سقوط خواهید کرد. شما باید تمام مهارت های خود را با استفاده از رانندگان به زمین با تمام لطف است که هر فضانورد خوب باید نشان دهد نیاز دارند. موفق باشید! آینده انسانیت در فضا اکنون در دست شماست.

کنترل بازی:
در بازی

Simulation Space Spaceship Moon