لوئیجی برو ماجراجویی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   2311 67.65% with 34 votes

خر کنگ حمله دوباره کارخانه اسباب بازی ماریو (بله دوباره ...). بسیاری از اسباب بازی ربات به سرقت برده. چندین ربات فرار جنگل پر از danger.Please کمک ماریو و لوئیجی اسباب بازی ربات اجتناب از خطر successfully.But است، بازگشت به خانه با خیال راحت! این بازی عبارتند از: ماریو برو ماجراجویی تمام سطوح باز نسخه.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleMarioAdventureActionMouse SkillAndroid