Luigi thư bị trả lại Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   01

làm hài lòng Luigi này, bằng cách nhấn nấm. Chỉ cần di chuyển Luigi trong không gian nhất định và đạt được nấm. Tránh xa kẻ thù của nó, khi bạn mất các trò chơi tiếp xúc với nó. Tăng điểm số của bạn và bạn chuyển sang cấp độ tiếp theo khi bạn lấy các nấm.

Điều khiển:

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển.

MarioAdventureCollecting Bounce