تفاوت توله سگ خوش شانس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   3724 60.66% with 61 votes

این توله سگ خوش شانس در یک کوچه کثیف رها شده بود، اما به لطف به طبیعت goodhearted الکس '، توله سگ فقیر کمی قادر به رسیدن به دامپزشک در زمان بود، و در حال حاضر او و الکس از یکدیگر جدایی ناپذیرند! اما الکس به کمک شما نیاز به گرفتن همه جزئیات داستان دقیقا حق.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را کلیک کنید و پیدا کردن تفاوتها.

KidsDifferencePointMouseAnimalsDogsSearchClickFindAnimalLuckyPuppy